Nascanna / Links

Abair.ie

Má bhíonn deacracht agat le foghraíocht agus tú ag léamh i nGaeilge le do pháiste is féidir leat www.abair.ie a úsáid. Is áis an-úsáideach é. Cló-bhuail an píosa scríbhneoireachta atá uait agus roghnaigh an canúint atá uait. Brúigh an cnaipe “déan sintéis” agus ansin éist leis na fuaimeanna. Is féidir leat éisteacht le canúint Dhún na nGall (Gaoth Dobhair), canúint Chonamara nó canúint Chiarraí (Corca Dhuibhne).

If you find it difficult to pronounce the words you are reading with your child, use the website www.abair.ie. It is a very useful tool. Type in the piece of writing you wish to pronounce, choose the accent you would like to hear and then press “déan sintéis”. You then can listen to the sounds as often as you wish. There is a choice of Donegal Irish (Gaoth Dobhair), Connemara Irish or Kerry Irish (Corca Dhuibhne).


Teanglann.ie

www.teanglann.ie Foclóirí Gaeilge/Béarla; Béarla /Gaeilge; Gaeilge/Gaeilge atá le fáil anseo chomh maith le hábhar Gramadaí agus foghraíochta. Is suíomh an-úsáideach é.

www.teanglann.ie is a very useful dictionary site with grammar and pronunciation. English/Irish; Irish/English; Irish/Irish dictionaries available.


Focloir.ie

Má bhíonn deacracht agat an Ghaeilge a fháil ar fhocal is www.focloir.ie leat focloir.ie a úsáid. Cló-bhuail an focal agus brúigh “search”. Nuair a thagann an focal aníos i nGaeilge is féidir leat éisteacht leis an bhfoghraíocht. Brúigh an litir “C” chun canúint Chonamara a chloisteáil, brúigh an litir “M” chun canúint na Mumhan a chloisteáil nó brúigh an litir “U” chun canúint Ulaidh a chloisteáil. Tugann an suíomh seo samplaí d’abairtí duit chun a chinntiú go dtuigeann tú conas an focal a chur in abairtí.

If you experience difficulty finding an Irish word you can use the online English-Irish dictionary www.focloir.ie. You type in an English word and press “search”. When the Irish word appears, you can listen to the pronunciation by choosing the accent you would like to hear. You can listen to the Connaught accent by pressing the “C” beside the word, you can listen to the Munster accent by pressing the “M” beside the word or you can listen to the Ulster accent by pressing the “U” beside the word. This website also gives examples of sentences to help you understand how to use this word in a sentence.


Foclóir / Dictionary

Má bhíonn deacracht agat an Ghaeilge a fháil ar fhocal is féidir leat www.focloir.ie a úsáid. Cló-bhuail an focal agus brúigh “search”. Tugann an suíomh seo samplaí d’abairtí duit chun a chinntiú go dtuigeann tú conas an focal a chur in abairtí. Má bhíonn an míniú ar fhocal Gaeilge uait úsáid an rogha “Foclóir Gaeilge-Béarla” atá faoin gcnaipe “search”.

If you experience difficulty finding an Irish word you can use the online English-Irish dictionary www.focloir.ie. You type in an English word and press “search”. This website also gives examples of sentences to help you understand how to use this word in a sentence. If you are want the meaning of an Irish word select the section “Foclóir Gaeilge-Béarla” which is located under the “search” button.

Is féidir leat an suíomh www.tearma.ie a úsáid chun aistriúchán a dhéanamh ar fhocail ó Ghaeilge go Béarla nó ó Bhéarla go Gaeilge. Tá an suíomh seo éasca agus tapa ach ní thugann sé samplaí d’abairtí duit le húsáid i do chuid cainte/oibre.

You can use the website www.tearma.ie to translate words from Irish to English or from English to Irish. This is a quick and easy to use website but it does not give you examples of sentences for you to use in your speech/work.

Más mian leat focal i nGaeilge a aistriú go Béarla nó ó Bhéarla go Gaeilge is féidir leat www.potafocal.com a úsáid.

If you wish to translate an Irish word into English or from English to Irish you can use www.potafocal.com


Don Fón / For the Phone

www.lingua-app.ie


Leabhair / Books | Dlúthdhioscaí / CD’S

www.cnagsiopa.com

www.litriocht.com

www.coisceim.ie

www.cic.ie

www.leabharbreac.com

www.futafata.ie


Cluichí / Games

Cluichiteanga

TG4 Games

Digital Dialects


Ag foghlaim / Learning

www.isfeidirliom.ie

Gaeilge ar an Ghréasán

www.daltai.com

www.scriobh.ie

www.toporopa.ie

www.met.ie


Amhráin / Songs

YouTube channel TG Lurgan

www.songsinirish.com


Ranganna do dhaoine fásta / Classes for Adults

www.gaelchultur.com

www.findacourse.ie

www.nightcourses.com

www.oidhreacht.ie Ranganna sa Ghaeltacht i gCiarraí

www.oideasgael.ie Ranganna sa Ghaeltacht i nDún na nGall

www.colaistenaomheanna.ie Ranganna sa Ghaeltacht i gConamara